Каталог

В помощ на

Материали в помощ на обучението по ИТ

Материали в помощ на обучението по ИТ

Уважаеми читатели,
на тази страница от сайта на ИК "Анубис" ще може да намерите различни материали, свързани с преподаването на предметите Информатика (задължителна и профилирана подготовка) и Информационни технологии. Материалите са ориентирани основно към преподавателите и учениците, които използват учебниците на ИК "Анубис".
Надяваме се, обаче, че те ще бъдат полезни и за всички други читатели, които се интересуват от темата.

Още