Каталог

Ново

100 усмивки за теб

100 усмивки за теб

Надежда Витанова

Цена: 7,20 лв.

100 усмивки за тебе ново преработено учебно помагало, предназначено за:
• деца в смесени подготвителни групи
• деца, чийто майчин език не е български
• деца със СОП
Папката съдържа:
• картони за индивидуална работа
• методическо пособие
В картоните по специфичен начин е поднесено образователното съдържание за постигане на Държавните образователни стандарти по предучилищно образование, съгл. Наредба 5 от 03.06.2016 г. на МОН.

Още
Справочник на директора

Справочник на директора

Димитринка Кузманова - съставител

Цена: 17,00 лв.

Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището“ е третото издание на Справочник на директора, което издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ предлагат на образователната общност

Още
Буквар за 1. клас

Буквар за 1. клас

Автори: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Румяна Тунева, Таня Драганова, Мария Донева

Цена: 9,33 лв.

Цена за училища и общини: 7,00 лв.

Букварът съдържа 109 урока, от които 33 за нови знания и 76 за упражнения, обобщение и преговор.
Разработеният от авторите иновативен модел за четене и писане отговаря на съвременните методически постановки за личностно ориентиран образователен процес, който улеснява постигане на базовото равнище на грамотността на първокласниците като ключова компетентност.

Още
Тетрадка №1 към буквар за 1. клас

Тетрадка №1 към буквар за 1. клас

Стойка Здравкова, Таня Драганова

Цена: 2,13 лв.

Цена за училища и общини: 1,60 лв.

Съдържа занимателни упражнения за овладяване на правилното изписване на графичните елементи. Всички теми са подкрепени с художествени илюстрации.

Още
Тетрадка №2 към буквар за 1. клас

Тетрадка №2 към буквар за 1. клас

Цена: 3,36 лв.

Цена за училища и общини: 2,52 лв.

Съдържа интерактивни упражнения, които стимулират ученика за използване на писмената реч като комуникативно средство.

Още