Каталог

Предстоящо

Учебни помагала за 9. клас

Учебни помагала за 9. клас

Автори:
 

ПРОЧЕТИ, РАЗБЕРИ, СЪЗДАЙ
Учебно помагало по български език
за избираемите учебни часове за 9. клас


Автор: Д. Димитрова

Помагалото е част от поредица

 • Предлага задачи по всички теми от учебното съдържание
 • Структурира информацията в лесно разпознаваеми рубрики
 • Успешно допълва действащите учебници по български език
 • Формира умения за самоподготовка и самооценка
 • Осигурява място за писане

 

 

Комплект работни листове
по биология и здравно образование за 9. клас

Автори:
проф- д-р Мария Шишиньова, Офелия Русинова
Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева

Комплектът работни листове
по биология и здравно образование за 9. клас подпомага усвояването на знанията и формирането на уменията, предвидени в учебната програма на МОН, като:

 • следва темите в учебната програма
 • включва план на всяка тема и разнообразни задачи
 • улеснява работата на учителя
 • предлага единна система за работа на учениците в клас и у дома
 • разнообразява възможностите за изработване на образователното портфолио

Помагалото е подходящо за всички ученици независимо от стила им на учене. То предоставя на учителя материали за задължителните и избираемите часове.


 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПРОФИЛИРАНО
И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В 9. КЛАС

       

Учебните помагала:
 • са предназначени за ученици в 9. клас на паралелките с интензивно изучаване на английски език
 • следват съдържанието на профилирания учебник по предмета
 • съдържат адаптирани текстове за усвояване на новите знания и понятия на английски език към всеки урок
 • включват упражнения за затвърдяване на съответната лексика и практическото овладяване на езика
Към всеки от уроците има кратък терминологичен речник
обратно към всички