Каталог

Каталог

ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ

ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ

С. Здравкова, Т. Велинова, Д. Гирджева-Валачева, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова

Цена: 10,00 лв.

Цена за училища и общини: 10,00 лв.

Книгата за учителя към образователната система „Вики и Ники" за трета група е предназначена за методическа помощ на педагога при планиране и осъществяване на цялостната работа по всички образователни направления през учебната година.Тя съдържа примерно годишно разпределение на темите, съобразено с образователния материал в книжките за индивидуална работа на детето и подробни седмични разпределения на всички задължителни регламентирани ситуации по отделните направления.

Още Поръчай
Вики и Ники - учебно помагало по български език и литература 4. ПГ

Вики и Ники - учебно помагало по български език и литература 4. ПГ

С. Здравкова, К. Танева

Цена: 11,40 лв.

Цена за училища и общини: 11,40 лв.

Учебното помагало е предназначено за обучение и диагностика на децата от 4. подготвителна група по направление "Български език и литература". То е част от образователната система "Вики и Ники" за деца от 5 до 7 години. Учебното съдържание обхваща всички ядра и чрез предложените теми реализира държавните образователни изисквания по БЕЛ.

Още Поръчай
Вики и Ники - учебно помагало по математика 4. ПГ

Вики и Ники - учебно помагало по математика 4. ПГ

Т. Велинова

Цена: 9,00 лв.

Цена за училища и общини: 9,00 лв.

Помагалото, което държите, е съставна част от новата образователна система "Вики и Ники", предназначена за обучението на деца от 4. подготвителна група в детската градина и в училището. То е ориентирано към реализиране на образователната стратегия за занимателно, тематично, поетапно и съобразено с възрастта въвеждане на 6-7-годишните деца в света на математиката.

Още Поръчай
Вики и Ники - учебно помагало по природен свят 4. ПГ

Вики и Ники - учебно помагало по природен свят 4. ПГ

Е. Янакиева

Цена: 4,80 лв.

Цена за училища и общини: 4,80 лв.

Помагалото, което държите в ръцете си, е съставна част от новата учебна система "Вики и Ники", предназначена за децата от 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището. То е ориентирано към реализиране на образователната стратегия за тематично, поетапно, занимателно и съобразено с възрастта въвеждане на 6-7-годишните деца в опознаването на природния свят, който ги заобикаля.

Още Поръчай
Вики и Ники - учебно помагало по социален свят 4. ПГ

Вики и Ники - учебно помагало по социален свят 4. ПГ

М. Баева

Цена: 4,80 лв.

Цена за училища и общини: 4,80 лв.

Учебното помагало по социален свят е предназначено за деца от четвърта подготвителна група. То е част от образователната система "Вики и Ники" за деца от 5 до 7 години.
Подборът на образователното съдържание и структурирането му са реализирани на основата на характеристики, обуславящи възрастта на прехода от предучилищна към начална училищна възраст.

Още Поръчай