Каталог

Каталог

Приятели с учителите (книга за учителя за I гр. в ДГ)

Приятели с учителите (книга за учителя за I гр. в ДГ)

Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева

Цена: 15,00 лв.

Още
Комплект учебни помагала „Приятели“ за II гр. на детската градина

Комплект учебни помагала „Приятели“ за II гр. на детската градина

Н. Витанова, Т. Ненкова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Петкова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова

Цена: 24,00 лв.

Образователната система „Приятели“ е дело на водещи специалисти в областта на предучилищното образование и отразява най-съвременните тенденции в педагогическата теория и практика за работа с деца от предучилищна възраст.
Комплектът „Приятели“ съдържа шест книжки по образователните направления:
Български език и литература – доц. д-р Татяна Борисова, доц. д-р Анна Георгиева
Математика – доц. д-р Катя Гетова
Околен свят – проф. д.п.н. Надежда Витанова, проф. д-р Илиана Мирчева
Изобразително изкуство – доц. д-р Даниела Маркова
Музика – Росица Христова
Конструиране и технологии – доц. д-р Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова

Още Поръчай
Книга за учителя за II гр. в детската градина

Книга за учителя за II гр. в детската градина

Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева

Цена: 15,00 лв.

Още Поръчай
Приятели с думите (III гр. в ДГ)

Приятели с думите (III гр. в ДГ)

Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс

Цена: 7,30 лв.

Цена за училища и общини: 7,30 лв.

Образователно направление "Български език и литература"

Учебното съдържание е представено тематично, като цветово са разграничени водещите дейности за конкретната ситуация: развитие на звукова култура и граматически правилна реч; свързана реч и художествена литература; развитие на графични умения; диагностични процедури.

Още Поръчай
Приятели с цифрите (III гр. в ДГ)

Приятели с цифрите (III гр. в ДГ)

Катя Гетова

Цена: 5,00 лв.

Цена за училища и общини: 5,00 лв.

Образователно направление "Математика"

Материалът е представен чрез картинен модел с точни образователни задачи, дейности, стимулиращи нагледно-образното и логическото мислене на детето. В игрово-познавателни ситуации детето, заедно с любими герои от приказки, затвърдява и разширява математическите си представи.

Още Поръчай