Каталог

Каталог

Книга за учителя за II гр. в детската градина

Книга за учителя за II гр. в детската градина

Н. Витанова, Т. Борисова, А. Георгиева, К. Гетова, И. Мирчева, Д. Маркова, Р. Христова, Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, З. Ганева

Цена: 15,00 лв.

Още Поръчай
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 2. група

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 2. група

Маргарита Терзиева, Калина Кръстева, Огняна Георгиева, Диана Стефанова, Румяна Свирецова, Атанаска Мирчева, Надя Велева, Радка Белтекова, Тамара Меликова, Петя Кънева, Росица Стоянова, Мара Чобанова, Милена Стефанова

Цена: 3,50 лв.

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.

Още Поръчай
Пътна мозайка (за 4–5-годишна възраст)

Пътна мозайка (за 4–5-годишна възраст)

д-р Галина Хайдар

Цена: 5,00 лв.

"Пътна мозайка" е цялостна система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на министъра на образованието и науката. Предназначена е за деца от 3- до 7-годишна възраст.

За всяка възрастова група учебното помагало е под формата на папка, която съдържа определен брой тематични индивидуални картони за децата и подробни методически насоки за учителя. Представеното учебно съдържание напълно отговаря на утвърдената от МОН учебна програма.

Още Поръчай
Приятели с думите (III гр. в ДГ)

Приятели с думите (III гр. в ДГ)

Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс

Цена: 7,30 лв.

Цена за училища и общини: 7,30 лв.

Образователно направление "Български език и литература"

Учебното съдържание е представено тематично, като цветово са разграничени водещите дейности за конкретната ситуация: развитие на звукова култура и граматически правилна реч; свързана реч и художествена литература; развитие на графични умения; диагностични процедури.

Още Поръчай
Приятели с цифрите (III гр. в ДГ)

Приятели с цифрите (III гр. в ДГ)

Катя Гетова

Цена: 5,00 лв.

Цена за училища и общини: 5,00 лв.

Образователно направление "Математика"

Материалът е представен чрез картинен модел с точни образователни задачи, дейности, стимулиращи нагледно-образното и логическото мислене на детето. В игрово-познавателни ситуации детето, заедно с любими герои от приказки, затвърдява и разширява математическите си представи.

Още Поръчай