Каталог

Каталог

Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по околен свят

Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по околен свят

Мария Баева, Елка Янакиева

Цена: 11,50 лв.

В познавателната книжка по Околен свят „Вики и Ники“ за деца от трета подготвителна възрастова група се очертава като основен познавателен и образователен акцент поведението на детето в за обикалящия го свят, осъзнатото му отношение към социума и природата и хуманната му и екологосъобразна жизнена дейност.

Още
Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии

Вики и Ники 3. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии

И. Неделчева, Н. Христова

Цена: 11,50 лв.

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназначена за деца от 3. подготвителна група в детската градина и в училището и съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователните направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.

Още
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература

Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова

Цена: 11,30 лв.

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група на детската градина и училището. Тя напълно отговаря на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН.

Още
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по математика

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по математика

Тодорка Велинова

Цена: 10,00 лв.

Съдържанието е разпределено в 75 теми, които осигуряват дейността на децата в педагогическите ситуации и индивидуалната им работа при формиране на ключовите компетентности и за постигане на очакваните резултати в основните ядра: количествени, пространствени и времеви отношения, измерване и равнинни фигури.

Още
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии

И. Неделчева, Н. Христова

Цена: 10,30 лв.

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназначена за деца от 4. подготвителна група в детската градина и в училището.
Книжката съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователни направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.

Още