Каталог

Каталог

Приятели в моя свят (III гр. в ДГ)

Приятели в моя свят (III гр. в ДГ)

Надежда Витанова, Румен Бостанджиев

Цена: 4,00 лв.

Цена за училища и общини: 4,00 лв.

Образователно направление "Социален свят"

Съдържанието на книгата включва задачи и дейности за обучителни и диагностични ситуации по конкретни теми. Водещо място има играта. Заложените активности гаранти рат разгръщане на личния потенциал на детето.

Още Поръчай
Приятели с природата (III гр. в ДГ)

Приятели с природата (III гр. в ДГ)

Илиана Мирчева

Цена: 3,60 лв.

Цена за училища и общини: 3,60 лв.

Образователно направление "Природен свят"

Книгата съдържа достъпни занимателни задачи, разнообразни игри, представени чрез картини, с цел затвърдяване на знанията и формиране на представи и познавателни умения у децата за природата. Спазен е принципът за приемственост.

Още Поръчай
Приятели с цветовете (III гр. в ДГ)

Приятели с цветовете (III гр. в ДГ)

Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ

Цена: 4,60 лв.

Цена за училища и общини: 4,60 лв.

Образователно направление "Изобразително изкуство"

Образователното съдържание е разработено с цел обогатяване на сензорния и познавателния опит, усвояване на нови знания и творчески умения.

Още Поръчай
Приятели сръчни и можещи (III гр. в ДГ)

Приятели сръчни и можещи (III гр. в ДГ)

Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова

Цена: 5,90 лв.

Цена за училища и общини: 5,90 лв.

Образователно направление "Конструктивно-технически и битови дейности"

Чрез представените разнообразни конструктивни модели и игри, някои вече тематично познати, детето оперира активно с предметния свят, генерира идеи и утвърждава своя собствен свят.

Още Поръчай
Приятели с игрите (III гр. в ДГ)

Приятели с игрите (III гр. в ДГ)

Светла Евтимова, Илиана Мирчева, Катя Гетова

Цена: 6,02 лв.

Цена за училища и общини: 6,02 лв.

„Приятели с игрите“ е комплект от методически разработки, включени в книгата за учителя, и папка с картони за групова работа на децата. Предложените материали са съобразени със специфичните характеристики на играта, от които зависят базисните промени в психиката и поведението на 5–6-годишното дете. Игровото съдържание на включените в папката игри интегрира знанията и уменията по всички образователни направления. Игровите правила формират у детето умения за организиране на дейността си, самоконтролиране и оценяване на резултата.

Още Поръчай