Каталог

Каталог

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Маргарита Терзиева, Калина Кръстева,Диана Стефанова, Анюта Николова, Румяна Свирецова , Огняна Георгиева, Милена Стефанова, Росица Стоянова, Атанаска Мирчева

Цена: 4,00 лв.

Цена за училища и общини: 4,00 лв.

Представени са идеи и възможности за иновации в работата на учителите, свързана с националните ни традиции. Предлагат се разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на определени теми.

Още Поръчай
Пътна мозайка (за 5-6-годишна възраст)

Пътна мозайка (за 5-6-годишна възраст)

д-р Галина Хайдар

Цена: 5,50 лв.

Цена за училища и общини: 5,50 лв.

"Пътна мозайка" е цялостна система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на министъра на образованието и науката. Предназначена е за деца от 3 до 7-годишна възраст.

За всяка възрастова група учебното помагало е под формата на папка, която съдържа определен брой тематични индивидуални картони за децата и подробни методически насоки за учителя. Представеното учебно съдържание напълно отговаря на утвърдената от МОН учебна програма.

Още Поръчай
100 усмивки за теб

100 усмивки за теб

Надежда Витанова

Цена: 7,20 лв.

100 усмивки за тебе ново преработено учебно помагало, предназначено за:
• деца в смесени подготвителни групи
• деца, чийто майчин език не е български
• деца със СОП
Папката съдържа:
• картони за индивидуална работа
• методическо пособие
В картоните по специфичен начин е поднесено образователното съдържание за постигане на Държавните образователни стандарти по предучилищно образование, съгл. Наредба 5 от 03.06.2016 г. на МОН.

Още
На училище с игра

На училище с игра

Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева

Цена: 5,50 лв.

Цена за училища и общини: 5,50 лв.

Учебното помагало е предназначено за индивидуална работа с 6–7-годишни бъдещи първокласници, показали гранични стойности за училищна готовност. То е особено полезно за подготовка на деца с неустойчиво внимание, езикови и говорни проблеми (в т.ч. билингви), занижена мотивация и ниско самочувствие.

Още Поръчай
Табло "България в образи" (размери 50Х70 см)

Табло "България в образи" (размери 50Х70 см)

Цена: 4,00 лв.

Върху географската карта на България с 19 фотоса децата могат да се запознаят с национални исторически обекти, видни личности и важни населени места.

Още Поръчай