Каталог

Каталог

Пътна мозайка (за 5-6-годишна възраст)

Пътна мозайка (за 5-6-годишна възраст)

д-р Галина Хайдар

Цена: 5,50 лв.

Цена за училища и общини: 5,50 лв.

"Пътна мозайка" е цялостна система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на министъра на образованието и науката. Предназначена е за деца от 3 до 7-годишна възраст.

За всяка възрастова група учебното помагало е под формата на папка, която съдържа определен брой тематични индивидуални картони за децата и подробни методически насоки за учителя. Представеното учебно съдържание напълно отговаря на утвърдената от МОН учебна програма.

Още Поръчай
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература

Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова

Цена: 11,30 лв.

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група на детската градина и училището. Тя напълно отговаря на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН.

Още
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по математика

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по математика

Тодорка Велинова

Цена: 10,00 лв.

Съдържанието е разпределено в 75 теми, които осигуряват дейността на децата в педагогическите ситуации и индивидуалната им работа при формиране на ключовите компетентности и за постигане на очакваните резултати в основните ядра: количествени, пространствени и времеви отношения, измерване и равнинни фигури.

Още
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии

И. Неделчева, Н. Христова

Цена: 10,30 лв.

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназначена за деца от 4. подготвителна група в детската градина и в училището.
Книжката съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователни направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.

Още
Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по околен свят

Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по околен свят

Мария Баева, Елка Янакиева

Цена: 11,30 лв.

Познавателната книжка по Околен свят „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група. Тя отговаря напълно на Държавния образователен стандарт по предучилищно образование на МОН. Подборът на образователното съдържание и структурирането му са реализирани на основата на характеристики, обуславящи възрастта на прехода от предучилищна към начална училищна възраст. Основен познавателен акцент е корелацията между общуване, отношение и познание в личностен, етно-социален и природонаучен аспект.

Още