Каталог

Каталог

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група

М. Терзиева и колектив

Цена: 3,00 лв.

Предложените разработки са свързани с празнично-обредната система на българите и нейната педагогическа рецепция в първа група на детската градина.

Още Поръчай
Пътна мозайка (за 3-4-годишна възраст)

Пътна мозайка (за 3-4-годишна възраст)

д-р Галина Хайдар

Цена: 4,20 лв.

"Пътна мозайка" е цялостна система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на министъра на образованието и науката. Предназначена е за деца от 3 до 7-годишна възраст.

За всяка възрастова група учебното помагало е под формата на папка, която съдържа определен брой тематични индивидуални картони за децата и подробни методически насоки за учителя. Представеното учебно съдържание напълно отговаря на утвърдената от МОН учебна програма.

Още Поръчай
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 2. група

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 2. група

Маргарита Терзиева, Калина Кръстева, Огняна Георгиева, Диана Стефанова, Румяна Свирецова, Атанаска Мирчева, Надя Велева, Радка Белтекова, Тамара Меликова, Петя Кънева, Росица Стоянова, Мара Чобанова, Милена Стефанова

Цена: 3,50 лв.

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.

Още Поръчай
Пътна мозайка (за 4–5-годишна възраст)

Пътна мозайка (за 4–5-годишна възраст)

д-р Галина Хайдар

Цена: 5,00 лв.

"Пътна мозайка" е цялостна система за обучение по безопасност на движението по пътищата, одобрена със заповед на министъра на образованието и науката. Предназначена е за деца от 3- до 7-годишна възраст.

За всяка възрастова група учебното помагало е под формата на папка, която съдържа определен брой тематични индивидуални картони за децата и подробни методически насоки за учителя. Представеното учебно съдържание напълно отговаря на утвърдената от МОН учебна програма.

Още Поръчай
Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Маргарита Терзиева, Калина Кръстева,Диана Стефанова, Анюта Николова, Румяна Свирецова , Огняна Георгиева, Милена Стефанова, Росица Стоянова, Атанаска Мирчева

Цена: 4,00 лв.

Цена за училища и общини: 4,00 лв.

Представени са идеи и възможности за иновации в работата на учителите, свързана с националните ни традиции. Предлагат се разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на определени теми.

Още Поръчай