Вики и Ники - учебно помагало по игрова култура и изобразително изкуство 3. ПГ

Автори: И. Неделчева, Н. Христова
Цена: 10,80 лв.
Размери: 31 работни листа
ISBN: 978-954-426-972-2; 978-954-18-0897-9

Описание

Имаме удоволствието да Ви представим най-новата образователна система за предучилищна възраст "Вики и Ники". Пред Вас е комплектът от материали, с помощта на който можете да осъществите творческата си работа в пет образователни направления: Игрова култура, Изобразително изкуство, Конструктивно-технически и битови дейности, Музика и Физическа култура. Съвременните технологии на взаимодейстеие и иновативната визия на помагалото ще дадат възможност на децата да овладеят в цялост параметрите на училищна готовност в естетико-приложната активност. Темите в него са разработени от научна гледна точка за всяко образователно направление, като творческите дейности обогатяват, развиват и усъвършенстват детските представи, отношения и умения с езика на изкуството. В помагалото е предложено овладяване на образователното съдържание на основата на осъществяване на междупредметните връзки в десет обобщени теми. В таблицата към комплекта ще намерите примерни обучаващи и диагностични задачи за всяко от тези пет направления. Предвидено е съдържанието и материалите да се използват в рамките на задължителните регламентирани ситуации, разпределени в 31 учебни седмици. За по-голямата част от разработените теми ще намерите посочени средства за осъществяването на задачите, като в някои от тях педагогът има възможност сам да избира съобразно индивидуалните възможности и интереси на децата в групата и условията в детската градина или училището. Искрено се надяваме, че с учебното помагало "Вики и Ники" децата ще успеят да осъзнаят творческата дейност като индивидуален израз на придобити социокултурни, логико-математически, езикови и емоционално-естетически умения и опит. Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-121/29.01.2014 г. на министъра на образованието и науката.

Разработено от

Каталог

Каталог

Вики и Ники - учебно помагало по игрова култура и изобразително изкуство 3. ПГ

Автори: И. Неделчева, Н. Христова
Страници: 31 работни листа
ISBN: 978-954-426-972-2; 978-954-18-0897-9
Цена: 10,80 лв.
Цена за училища и общини: 10,80 лв.
Поръчай от: Store.bg Mobilis.bg

Имаме удоволствието да Ви представим най-новата образователна система за предучилищна възраст "Вики и Ники".


Пред Вас е комплектът от материали, с помощта на който можете да осъществите творческата си работа в пет образователни направления: Игрова култура, Изобразително изкуство, Конструктивно-технически и битови дейности, Музика и Физическа култура. Съвременните технологии на взаимодейстеие и иновативната визия на помагалото ще дадат възможност на децата да овладеят в цялост параметрите на училищна готовност в естетико-приложната активност.


Темите в него са разработени от научна гледна точка за всяко образователно направление, като творческите дейности обогатяват, развиват и усъвършенстват детските представи, отношения и умения с езика на изкуството. В помагалото е предложено овладяване на образователното съдържание на основата на осъществяване на междупредметните връзки в десет обобщени теми.


В таблицата към комплекта ще намерите примерни обучаващи и диагностични задачи за всяко от тези пет направления. Предвидено е съдържанието и материалите да се използват в рамките на задължителните регламентирани ситуации, разпределени в 31 учебни седмици.


За по-голямата част от разработените теми ще намерите посочени средства за осъществяването на задачите, като в някои от тях педагогът има възможност сам да избира съобразно индивидуалните възможности и интереси на децата в групата и условията в детската градина или училището.


Искрено се надяваме, че с учебното помагало "Вики и Ники" децата ще успеят да осъзнаят творческата дейност като индивидуален израз на придобити социокултурни, логико-математически, езикови и емоционално-естетически умения и опит.


Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-121/29.01.2014 г.
на министъра на образованието и науката.

Добави мнение