Справочник на директора

Автори: Димитринка Кузманова - съставител
Цена: 17,00 лв.

Описание

„Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището“ е третото издание на „Справочник на директора“, което издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ предлагат на образователната общност.  Този път то е изцяло обновено и е под съставителството на Димитринка Кузманова. Справочникът представя акцентите от новия Закон  за предучилищното и училищното образование, обръща специално внимание на приобщаващото образование, както и на квалификацията на учителите. Примерни образци са предложени по темите „Финансово управление и контрол“, „Гражданска защита“, Наредба за служебните командировки и други училищни документи. Печатното издание е придружено от компактдиск, който съдържа документите във вид, позволяващ редакция от страна на потребителите на справочника.  Изданието е предназначено както за управленските екипи на образователните институции, така и за самите учители, които искат да са подробно запознати с новата нормативна уредба в образованието.

Разработено от

Каталог

Каталог

Справочник на директора

Автори: Димитринка Кузманова - съставител
Цена: 17,00 лв.

„Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището“ е третото издание на „Справочник на директора“, което издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ предлагат на образователната общност.  Този път то е изцяло обновено и е под съставителството на Димитринка Кузманова. Справочникът представя акцентите от новия Закон  за предучилищното и училищното образование, обръща специално внимание на приобщаващото образование, както и на квалификацията на учителите. Примерни образци са предложени по темите „Финансово управление и контрол“, „Гражданска защита“, Наредба за служебните командировки и други училищни документи. Печатното издание е придружено от компактдиск, който съдържа документите във вид, позволяващ редакция от страна на потребителите на справочника.  Изданието е предназначено както за управленските екипи на образователните институции, така и за самите учители, които искат да са подробно запознати с новата нормативна уредба в образованието.