Тетрадка към читанка за 1. клас

Автори: Стойка Здравкова, Теодора Власева
Цена: 2,45 лв.
Размери: 48
ISBN: 978-619-215-049-5

Описание

Oдобрен със Заповед № РД 09-1561/08.02.2017 г.на министъра на образованието и науката. Учебната тетрадка следва структурата на читанката. Тя повежда децата на едно пътешествие с четене, като им предлага да влязат в ролята на изследователи, които индивидуално и групово ще откриват тайните на текста. Освен тематични страници със задачи и дейности, тя включва и въвеждащи страници за организиране на „пътешествието“ във всеки модул, страници за самооценка и проследяване на личния напредък в четенето. Читанката и учебната тетрадка към нея предлагат и допълнителни литературни и фолклорни текстове с методически разработки. Чрез тях учителят може да диференцира обучението съобразно читателските възможности на учениците, а също така да организира извънурочното и извънкласното четене.

Разработено от

Каталог

Каталог

Тетрадка към читанка за 1. клас

Автори: Стойка Здравкова, Теодора Власева
Страници: 48
ISBN: 978-619-215-049-5
Цена: 2,45 лв.
Цена за училища и общини: 1,84 лв.
Поръчай от: Store.bg

Oдобрен със Заповед № РД 09-1561/08.02.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Учебната тетрадка следва структурата на читанката. Тя повежда децата на едно пътешествие с четене, като им предлага да влязат в ролята на изследователи, които индивидуално и групово ще откриват тайните на текста. Освен тематични страници със задачи и дейности, тя включва и въвеждащи страници за организиране на „пътешествието“ във всеки модул, страници за самооценка и проследяване на личния напредък в четенето.
Читанката и учебната тетрадка към нея предлагат и допълнителни литературни и фолклорни текстове с методически разработки. Чрез тях учителят може да диференцира обучението съобразно читателските възможности на учениците, а също така да организира извънурочното и извънкласното четене.