Тетрадка по околен свят 1. клас

Автори: Илиана Мирчева
Цена: 2,59 лв.
Размери: 40
ISBN: 978-619-215-044-0

Описание

Oдобрен със Заповед № РД 09-1575/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.   Включва задачи и дидактически игри с различна степен на трудност. Работата с нея е лесна и приятна. Любопитна, занимателна и цветна, учебната тетрадка приобщава първокласниците към учебната среда и разширява възможностите за използването на учебния комплект във всички форми на обучение – разширена, допълнителна и целодневна.

Разработено от

Каталог

Каталог

Тетрадка по околен свят 1. клас

Автори: Илиана Мирчева
Страници: 40
ISBN: 978-619-215-044-0
Цена: 2,59 лв.
Цена за училища и общини: 1,94 лв.
Поръчай от: Store.bg

Oдобрен със Заповед № РД 09-1575/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 
Включва задачи и дидактически игри с различна степен на трудност. Работата с нея е лесна и приятна. Любопитна, занимателна и цветна, учебната тетрадка приобщава първокласниците към учебната среда и разширява възможностите за използването на учебния комплект във всички форми на обучение – разширена, допълнителна и целодневна.