Тетрадка №2 към буквар за 1. клас

Цена: 3,36 лв.
Размери: 80
ISBN: 978-619-215-054-9

Описание

Oдобрен със Заповед № РД 09-1561/08.02.2017 г.на министъра на образованието и науката. Тетрадка № 2 съдържа над 140 упражнения за овладяване на ръкописното писмо чрез достъпни комуникативни задачи.

Разработено от

Каталог

Каталог

Тетрадка №2 към буквар за 1. клас

Страници: 80
ISBN: 978-619-215-054-9
Цена: 3,36 лв.
Цена за училища и общини: 2,52 лв.

Oдобрен със Заповед № РД 09-1561/08.02.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Тетрадка № 2 съдържа над 140 упражнения за овладяване на ръкописното писмо чрез достъпни комуникативни задачи.

Добави мнение