Заглавие Автори Цена
За училишаща и общини
Цена

Разработено от

Ценоразпис

Цени

Заглавие Автори Цена
За училища и общини
Цена
Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см) Комплект дидактични табла – 4 броя (размери 50×70 см) 12,00 лв.
Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии” Комплект от 4 дидактични табла „Бедствия и аварии” Автор: Галина Хайдар, Графичен дизайн: Владимир Минчев 15.00 лв. 15,00 лв.
Табло "България в образи" (размери 50Х70 см) Табло "България в образи" (размери 50Х70 см) 4,00 лв.
Комплект от 16 бр. табла за фронтална работа Комплект от 16 бр. табла за фронтална работа 25,00 лв.
Табло №1 по български език и литература 1. клас (Пътешествие с кораба на буквите) Табло №1 по български език и литература 1. клас (Пътешествие с кораба на буквите) 10,00 лв.
Табло №2 по български език и литература 1. клас (Картинна азбука) Табло №2 по български език и литература 1. клас (Картинна азбука) 7,00 лв.
Табло №3 по български език и литература 1. клас (Чета и разбирам) Табло №3 по български език и литература 1. клас (Чета и разбирам) 7,00 лв.
Табло №1 по математика 1. клас (Числа и фигури) Табло №1 по математика 1. клас (Числа и фигури) 7,00 лв.
Табло №2  по математика 1. клас (Събиране и изваждане до 20 с преминаване) Табло №2 по математика 1. клас (Събиране и изваждане до 20 с преминаване) 7,00 лв.
Табло №1 по музика 1. клас (Музикален речник) Табло №1 по музика 1. клас (Музикален речник) 7,00 лв.
Табло №2 по музика 1. клас (Празничен музикален календар) Табло №2 по музика 1. клас (Празничен музикален календар) 7,00 лв.
Табло №1 по изобразително изкуство 1. клас (Изобразителни техники) Табло №1 по изобразително изкуство 1. клас (Изобразителни техники) 7,00 лв.
Табло №2 по изобразително изкуство 1. клас (Сезони - техника отпечатване с листо) Табло №2 по изобразително изкуство 1. клас (Сезони - техника отпечатване с листо) 7,00 лв.
Табло №1 по български език 2. клас (Звукове и букви) Табло №1 по български език 2. клас (Звукове и букви) 7,00 лв.
Табло №2 по български език 2. клас (Части на речта) Табло №2 по български език 2. клас (Части на речта) 7,00 лв.
Табло №1 по математика 2. клас (Умножение и деление) Табло №1 по математика 2. клас (Умножение и деление) 7,00 лв.
Табло №2 по математика 2. клас (Геометрични фигури) Табло №2 по математика 2. клас (Геометрични фигури) 7,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 2. клас (двустранно) Табло по изобразително изкуство 2. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло по музика за 2. клас (двустранно) Табло по музика за 2. клас (двустранно) 7,00 лв.
Вселената на българския език (дидактично табло) Вселената на българския език (дидактично табло) 3,00 лв.
Дидактично табло по немски език за 3. клас Дидактично табло по немски език за 3. клас 3,00 лв.
Табло по човекът и природата и география и икономика 5. клас (двустранно) Табло по човекът и природата и география и икономика 5. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло по музика за 5. клас (Български музикален фолклор) Табло по музика за 5. клас (Български музикален фолклор) 7,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 5. клас табло (двустранно) Табло по изобразително изкуство 5. клас табло (двустранно) 7,00 лв.
Табло по география и икономика 5. клас (двустранно) Табло по география и икономика 5. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло №2 по човекът и природата 5. клас (двустранно) Табло №2 по човекът и природата 5. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло №1  по човекът и природата 5. клас (двустранно) Табло №1 по човекът и природата 5. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло №3  по човекът и природата 5. клас (двустранно) Табло №3 по човекът и природата 5. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло по музика за 6. клас Табло по музика за 6. клас 7,00 лв.
Табло по изобразително изкуство 6. клас (двустранно) Табло по изобразително изкуство 6. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло по география и икономика 6. клас (двустранно) Табло по география и икономика 6. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло №3 по човекът и природата 6. клас (двустранно) Табло №3 по човекът и природата 6. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло №2 по човекът и природата 6. клас (двустранно) Табло №2 по човекът и природата 6. клас (двустранно) 7,00 лв.
Табло №1 по човекът и природата 6. клас (двустранно) Табло №1 по човекът и природата 6. клас (двустранно) 7,00 лв.
Биология и здравно образование за 7. клас (табло №1) Биология и здравно образование за 7. клас (табло №1) 5,00 лв.
Биология и здравно образование за 7. клас (табло №2) Биология и здравно образование за 7. клас (табло №2) 5,00 лв.
Физика и астрономия за 7. клас (табло №1) Физика и астрономия за 7. клас (табло №1) 4,00 лв.
Физика и астрономия за 7. клас (табло №2) Физика и астрономия за 7. клас (табло №2) 4,00 лв.
Физика и астрономия за 7. клас (табло №3) Физика и астрономия за 7. клас (табло №3) 4,00 лв.
Физика и астрономия за 7. клас (табло №4) Физика и астрономия за 7. клас (табло №4) 4,00 лв.
Изобразително изкуство за 7. клас (табло №1) Изобразително изкуство за 7. клас (табло №1) 5,00 лв.
Изобразително изкуство за 7. клас (табло №2) Изобразително изкуство за 7. клас (табло №2) 5,00 лв.
Изобразително изкуство за 7. клас (табло №3) Изобразително изкуство за 7. клас (табло №3) 5,00 лв.