Каталог

Новите учебници за 3. клас

Новите учебници за 3. клас

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: С. Здравкова, М. Сотирова, М. Ачева
Графичен дизайн: Вл. Минчев
Илюстрации и корица: Д. Илиева

ISBN: 978-619-215-130-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ЧИТАНКА

Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Ю. Спиридонова, В. Славова
Графичен дизайн и илюстрации: Ирина Кирилова
Корица: Десислава Илиева

ISBN: 978-619-215-130-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т . Витанов, Г . Кирова, З . Шаркова,
И . Пушкарова, Д . Парушева
Графичен дизайн и корица: Десислава Илиева

ISBN: 978-619-215-130-6

Разгледайте част от учебника ТУК

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Автори: И. Душков, Д. Кожухарова, Е. Димитрова, С. Христова
Графичен дизайн и илюстрации: Любомир Михайлов
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-130-7

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Автори: Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чурукова, С. Каменова
Графичен дизайн и илюстрации: Симеон Кръстев, Силвия Бехар
Илюстрации: Симеон Кръстев
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-130-8

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Автори: И. Мирчева,В. Богоев
Графичен дизайн и илюстрации: Борислава Борисова
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-130-9

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Графичен дизайн и илюстрации: Любомир Михайлов
Корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-131-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Б. Дамянов, О. Занков, М. Ангелов, Т. Тошева
Графичен дизайн и корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-131-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Теменужка Стоева
Художник на илюстрациите на моделите:
Йорданка Цанкова

ISBN: 978-954-180-231-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение