Каталог

Новите проекти на учебници за 9. клас

Новите проекти на учебници за 9. клас

 

Презентация за 9. клас ТУК 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова
Графичен дизайн и корица: „Дефекто“ ЕООД – Росен Дуков

ISBN: 978-619-215-190-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


   
   

  

 

ЛИТЕРАТУРА

Автори: К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева,
Е. Петкова
Графичен дизайн: Симеон Кръстев, Силвия Бехар
Илюстрации и корица: Симеон Кръстев

ISBN: 978-619-215-192-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


   
 
 

  

 

ЛИТЕРАТУРА

Автори: Боян Биолчев, Борис Минков, Николай Аретов, Веселина Тонева
Графичен дизайн и корица: Орлин Атанасов, Пламен Трампов

ISBN: 978-619-215-192-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  

 

  
  

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева
Графичен дизайн и корица: Владимир Минчев

ISBN: 978-619-215-190-6

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


     
   

  

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори: Е. Ковачева, Е. Димитрова, Г. Гачев, О. Константинов
Графичен дизайн и корица: „ДЕКО – 3“ ЕООД

ISBN: 978-619-215-190-7

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


   
 
 

  

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Х. Мирчева, Й. Митев, И. Илиев, Г. Николова
Графичен дизайн: Камен Стоянов
Исторически карти: „Издателство Атласи“ ООД

ISBN: 978-619-215-198-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


 
 
  

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Х. Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. Карабоева,
К. Табакова, Х. Мирчева, Й. Митев, И. Илиев, Г. Николова
Графичен дизайн: Камен Стоянов
Исторически карти: „Издателство Атласи“ ООД

ISBN: 978-619-215-198-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение  
Презентация  


 
 
  

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: A. Попов, П. Лаков, К. Найденов, С. Стойчев
Графичен дизайн: Пламен Трампов, Орлин Атанасов
Корица: Орлин Атанасов, Пламен Трампов

ISBN: 978-619-215-199-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение  
Презентация    

   
  

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: A. Попов, П. Лаков, К. Найденов, E. Илиева, С. Стойчев
Графичен дизайн и корица: Пламен Трампов, Орлин Атанасов

ISBN: 978-619-215-199-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределениe  
Презентация  
 

ФИЛОСОФИЯ

Автори: И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев, Р. Найденова
Графичен дизайн и корица: Константин Жеков

ISBN: 978-619-211-591-0

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


 
   
  

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: М. Шишиньова, М. Оджакова, А. Неделчева, А. Асенова, И. Враджалиева, Л. Банчева
Графичен дизайн и корица: Борислава Борисова

ISBN: 978-619-211-911-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  

 
   

  

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: М. Шишиньова, Л. Спасов, М. Оджакова, П. Йотовски,
А. Неделчева, А. Асенова, И. Враджалиева, О. Русинова, Л.Банчева
Графичен дизайн и корица: Борислава Борисова

ISBN: 978-619-215-199-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение  
Презентация  


 
 
  

 

ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Е. Златкова, Г. Дянков, К. Янакиева
Графичен дизайн и корица: Теодор Манолов

ISBN: 978-619-211-912-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя      
Примерно годишно разпределение   1
  2 
Презентация        

   
  

 

ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: Е. Златкова, Г. Дянков, К. Янакиева
Графичен дизайн и корица: Теодор Манолов

ISBN: 978-619-211-912-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


  
 
 

  

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

 

Автори: С. Цаковски, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева
Графичен дизайн и корица: Ахинора Таскова-Джонгова

ISBN: 978-619-211-913-1

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


 
   

  

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Автори: С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова
Графичен дизайн и корица: Ахинора Таскова-Джонгова

ISBN: 978-619-211-913-2

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Презентация

 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова
Графичен дизайн и корица: Константин Жеков

ISBN: 978-619-215-191-4

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:

Книга за учителя  
Примерно годишно разпределение  
Презентация  


        
  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО