Каталог

Примерни годишни резпределения

ДГ

Примерни годишни рaзпределения за детските градини

Формуляр за комплект познавателни книжки за 2-3 годишни деца в яслени групи в детските ясли и за 1. група в детската градина за учебната 2017/2018 година
Формуляр за отделни познавателни книжки за 2-3 годишни деца в яслени групи в детските ясли и за 1. група в детската градина за учебната 2017/2018 година
Формуляр за заявка за комплект познавателни книжки за 1. група в детската градина за учебната 2017/2018 година ново!
Формуляр за заявка за комплект познавателни книжки за 2. група в детската градина за учебната 2017/2018 година ново!
1.
клас
Примерни годишни рaзпределения за 1. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 1. клас
2.
клас
Примерни годишни разпределения за 2. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 2. клас
3.
клас

Примерно годишно разпределение на учебното помагало Езиково пътешествие

Примерни годишни разпределения за 3. клас

5.
клас
Примерни годишни разпределения за 5. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по български език за 5. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по литература за 5. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове по математика за 5. клас
6.
клас
Примерни годишни разпределения за 6. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по български език за 6. клас
Примерна годишна програма за избираемите учебни часове по литература за 6. клас
Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове по математика за 6. клас
7.
клас
Примерни годишни разпределения за 7. клас
8.
клас
Примерни годишни разпределения за 8. клас
9.
клас

Примерни годишни разпределения за 9. клас

Книги за учителя 9. клас