Каталог

Новите учебници за 2. клас

PDF на новите ни проекти за учебници

Назад

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автори: Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Ир. Дойкова
Илюстрации: Ир. Дойкова

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ЧИТАНКА

Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, B. Славова
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Ир. Дойкова
Илюстрации: Ир. Дойкова

Разгледайте част от учебника ТУК

 

МАТЕМАТИКА

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: К. Жеков

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ОКОЛЕН СВЯТ

Автори: И. Мирчева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Б. Борисова
Илюстрации: Б. Борисова

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Автори: Б. Дамянов, О. Занков, Д. Маркова, Е. Георгиева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Вл. Минчев

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

МУЗИКА

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева
Корица: К. Жеков
Графичен дизайн: Л. Йовев

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение  

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Графичен дизайн: Боряна Паскалева, Деница Андреевска
Художник на илюстрациите на моделите: Йорданка Цанкова

Разгледайте част от учебника ТУК

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение